Home » مدیر فنی سایت (page 10)

مدیر فنی سایت

نظریه تکامل از دیدگاه کتاب‌مقدس و علم ژنتیک

پرسشی که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده این است که آیا وجود انسانها حاصل یک جهش ژنتیکی است؟ آیا ما نیز بخشی از چرخۀ تکامل هستیم؟ نسبت نظریه تکامل با کتاب‌مقدس چیست؟ آیا انسانها از هیچ آفریده شدند؟

Read More »

منجی جان

ar-p-hc02

چه گویم من نمیدانم، که پیدا یا که پنهانم
مرا دل داده اطمینان، تو هستی منجی جانم
هر آنچه گفته میخوانم، شما را همچو چوپانم
برای تشنگان روح، روان است منجی جانم

Read More »

مغان پارسی و مسیح

ar-ar-c07

یکی از عیدهای مسیحی در ماه ژانویه، یادبود دیدار مغان شرقی با مسیح نوزاد است. اما در حالی که در انجیل‌های چهارگانه و اصلی نام و تعداد این مغان مشخص نیست، در باور عمومی آن‌ها سه تن هستند که یکی از آن‌ها ایرانی است. کلید معما در یک انجیل کهن ارمنی به نام انجیل طفولیت نهفته که البته انجیلی غیررسمی است. در این متن نام مغان ذکر شده و به صراحت از ایرانی بودن یکی از آنها سخن به میان آمده است.

Read More »

دین و اخلاق

ar-ar-e03

آیا دین و اخلاق با هم سازگارند یا ناسازگار؟ آیا دین هدف است و اخلاق وسیله یا دین وسیله است و اخلاق هدف، یا هیچ کدام وسیله یا هدف نیستند؟ به عبارت دیگر، ما اخلاقی می شویم که دینی شویم یا برعکس؟

Read More »

روش‌ نقد اندیشه‌ چگونه‌ است‌؟

ar-ar-p03

آنچه‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ می‌آيد، در واقع‌، روشهای عام‌ نقد انديشه‌ است‌، و نقد در حوزه‌های‌ تخصصی‌ هر علم‌، مخصوص‌ صاحب‌نظران‌ همان‌ علم‌ است‌. روش‌ نقد انديشه‌، روشی‌ است‌ با ماهيت‌ عقلی‌ كه‌ خود وامدار چند علم‌ است‌، و برای‌ تحقق‌ آن‌ به‌ منطق‌ صوری‌ (در مقابل‌ مادی‌)، معرفت‌شناسی، فلسفه‌ علم‌، و بنابر يك‌ نظر، به‌ روش‌شناسی‌ نيز نياز هست‌.

Read More »

آداب میلاد مسیح نزد برخی از ارمنیان ایران

از سال ۴۵۱ میلادی‌ مسیحیان میلاد مسیح‌ را ۲۵ دسامبر و روز غسل‌ تعمید ایشان‌ را ششم‌ ژانویه‌ اعلام‌ كردند و جشن‌ می‌گیرند، لیكن‌ ارمنیان‌ روز ششم‌ ژانویه‌ را روز تولد آن‌ حضرت‌ می‌دانند و جشن‌ میلاد را در این‌ روز برگزار می‌كنند. در این‌ شب‌، شام‌ ارمنیان‌ ایران‌ بیشتر، كوكو، ماهی‌، ماهی‌شور، دست‌پیچ‌ و پلو است‌.

Read More »

جلسه پرسش و پاسخ: سمینار مسیحی و سیاست

q-mark

سمینار مسیحی و سیاست استاد افشین لطیف زاده و دکتر کشیش ساسان توسلی {reg}{mp3}lectures/qa_christian_politics_17102009sm{/mp3}{/reg}   یکی از حضار شرکت کننده در سمینار که مسافری از ایران بودند پرسید: شما برای مسیحیانی که در حال حاضر در ایران زندگی می‌کنند چه راه‌کاری را در شرایط موجود توصیه می‌کنید؟ افشین لطیف‌زاده: من فراموش کردم این را بگویم که در صحبت‌های من راجع به مسئولیت‌ها، مخاطبینم بیشتر مسیحیان خارج از ایران بودند. ما ...

Read More »

رنج مسیح و تقویت ایمان: گفت وگو با رمزی گرمو اسقف کلیسای آشوری و کلدانی کاتولیک در تهران

bishopgermo1

در مصاحبه‌ای که ماهنامۀ اخبار ادیان در سال ۱۳۸۴ با اسقف رمزی گرمو داشته‌اند به نکات جالبی اشاره شده که آنرا خواندنی نموده است. در این گفتگو اسقف به معرفی کلیسای آشوری و کلدانی کاتولیک می‌پردازند، از تاریخچه مسیحیت در ایران زمین می‌گویند و شرحی بر اعیاد و آیین‌های مسیحی از جمله کریسمس دارند. ایشان به پاره‌ای سوء تفاهمات نیز اشاره کرده و از دلیل ایمان و شادی خود می‌گویند.

Read More »

آلبوم آلبا

ar-msc02

معرفی آلبوم «آلبا» از گروه نور: این آلبوم تلاش دارد تا بر خاستگاه مشترک در سنت‌های دیرین موسیقایی شرق و غرب نوری بیفکند. بدین منظور، از اشتراک قالب «مدالیته» در ساختار موسیقایی ایرانی و اروپایی استفاده شده است... 

Read More »