Home » مدیر فنی سایت (page 6)

مدیر فنی سایت

شعر چیست؟ (۲)

ar-p-sch03

در نظر ابتدایی، شعر احساسات و روحیاتی است که در یک ترکیب منسجم با وزن و قافیه و ردیف مزین گردیده و در پی بیانی متفاوت از قالبهای گفتاری رایج به رشتۀ تحریر درآمده است. اما با سیری در اشعار چند قرن گذشته متوجه لزوم استفاده از واژه‌ها و مؤلفه هایی می‌شویم که انسان معاصر با آنها زندگی می‌کند. مقاله حاضر به بررسی کابرد وزن و زبان در شعر می‌پردازد.

Read More »

دین و دموکراسی از دیدگاه توکویل

tocqueville

آلکسیس توکويل نویسندۀ کتاب «دموکراسی در آمريکا» عوامل متعددی را در ايجاد سازگاری بين دين و دموکراسی در آمريکا موثر می‌داند. اين مقاله به بررسی رابطه‌ی دين و دموکراسی از نگاه توکويل می‌پردازد و سپس سعی می‌کند به اين سوال پاسخ دهد که آيا دموکراسی در آمريکا می‌تواند الگويی برای ساير کشورها باشد، يا خير؟

Read More »

تأملی بر فیلم ”نامه‌هایی به خدا”

letters2god

تایلر پسری است ۸ یا ۹ ساله و مبتلا به سرطان خون که سرنوشت خود را پذیرفته و در نامه‌هایش به خدا از دیداری سخن می‌گوید که به زودی میسر می‌شود. ارتباط و دوستی صادقانه او با خدا قلبهای سخت دیگران را هم تدریجاً نرم می‌کند و تایلر پیروزمندانه نه با مرگش که با صدها نامه‌ایی که به خدا می‌نویسد حقیقی بودن خدا را به اطرافیانش ثابت می‌کند.

Read More »

نشان مرد خدا: نگاهی به ارتباط عشق و نجات در دیوان حافظ

ar-p-nb01

عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ‎ / قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

در مقاله پیش رو، سعی نگارنده، بر این است تا با برشمردن منافع حاصل از گام نهادن در سلوك عاشقانه  به این سوال پاسخ دهد که «چرا و چگونه رسیدن به نجات و نیل به رستگاری، از نگاه خواجه رندان، در گرو عشق ورزی است»

Read More »

دین و هنر

ar-ar-c08

هنر با داشتن‌ رابطه‌ای‌ ذاتی‌ و طبیعـی‌ با حقیقت‌ و زیبایی‌ و نیز حساسیت‌های‌ انسانی‌، ممكن‌ است‌ تجربه‌ای‌ دینی‌ را در پی‌ آورد. روابط‌ دین‌ و هنر همیشه‌ آكنده‌ از ابهام‌، جدل‌ و تنوع‌ بوده‌ است‌. دست‌كم‌ پنج‌ روش‌ برای‌ تعریف‌ این‌ رابطه‌ها وجود دارد: اقتدارگرایانه‌، تقابلی‌، دوسویه‌، جدایی‌خواهانه‌ و یكپارچه‌.

Read More »

کتاب ایلای: یک کتاب و دو رویکرد

eli

«کتاب ایلای»، وضعیت دنیا را بعد از فاجعه‌ای آخرالزمانی موضوع خود قرار داده، و فضای حاکم بر فیلم تا حدودی با دورۀ کتاب داوران قرابت دارد. محمولۀ ارزشمند ایلای (دنزل واشینگتون)، آخرین نسخه کتاب‌مقدس در دنیاست. اما دو رویکرد برای تصاحب آن تلاش می‌کنند، یکی برای کسب قدرت، دیگری برای برقراری صلح و نظم.

Read More »

شکوه موسیقی عبادی در آثار باخ

ar-msc05

به عنوان آهنگسازی متبحر، باخ نسبت به همۀ پیشینیان خود در قرون وسطی روشی متفاوت اختیار کرد. نوشتار حاضر نگاهی است به یکی از آثار او در موسیقی عبادی در مس سی‌مینور، و اشاره‌ای به خلاقیت‌هایی که او در این حوزه از موسیقی خود به کار برده است

Read More »

توهمی به نام خدا؟

ar-st04

کسانی که با تئوری تکامل آشنایی کافی دارند می دانند که این تئوری بخشهای بسیار گسترده ای را زیر پوشش خود قرار داده، مسائل علمی و فلسفی زیادی را مطرح می کند. این مقاله اشاره‌ای است به برخی قسمتهای این «جهان بینی» که به نظر نویسنده حاکی از «بی بنیه‌گی و پرگزند بودن» آن فرضیه است.

Read More »

گزینش‌های پیچیدۀ اخلاقی و فیلم کیارستمی

ghaziyeh

آنچه که به عنوان رفتار اخلاقی، خصوصاً در موقعیت‌های سخت و پیچیده، از ما سر می‌زند بهترین معیار برای تشخیص ارزش‌های ماست. اما اگر برخی ارزش‌های ما با هم تعارض یا تقابل پیدا کردند چه می‌‌کنیم؟ فیلم کوتاه عباس کیارستمی نگاهی است به برخی الگوهای اخلاقی که در چنین شرایطی به میان می‌آیند.

Read More »